In 2016 is het handelsoverschot van de agrarische producten verder toegenomen. Uit ramingen van het CBS blijkt dat de Nederlandse agrarische export, inclusief wederuitvoer, in 2016 stijgt met 4,4% naar € 85 mld. Zowel de uitvoer van Nederlandse makelij als de wederuitvoer door verwerking van geïmporteerde agrarische producten namen toe.

Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse agrarische export blijft in 2016 stabiel op ruim 25% en is hiermee verreweg 55% van de totale handelsbalans) het belangrijkste exportland voor Nederland. Het aandeel van agrarische producten in de totale Nederlandse exportwaarde is in 2016 gestegen met 0,8%-punten naar 19,9%. Dit is mede het gevolg van een groeiende export van landbouwproducten bij een gelijkblijvende totale Nederlandse exportwaarde. Het totale Nederlandse handelsoverschot stijgt daardoor naar verwachting in 2016 naar € 51,1 mld. (€ 44,1 mld. in 2015). Nederland blijft in 2015 na de Verenigde Staten de belangrijkste exporteur van agrarische producten in de wereld.

De Nederlandse handel wereldwijd verder toegenomen in 2016

De totale Nederlandse goederenuitvoer (inclusief agrarische producten) in 2016 wordt geraamd op € 427,2 mld. en ligt op hetzelfde niveau als in 2015. De goedereninvoer (€ 376,1 mld.) is 1,9% lager dan in 2015. Hierdoor stijgt het totale handelsoverschot van Nederland in 2016 (€ 51,2 mld.) met 16,1% ten opzichte van 2015.

De waardestijging van het handelsoverschot is voor niet-agrarische producten groter dan voor agrarische producten. Ondanks het feit dat agrarische producten voor 19,9% van de totale Nederlandse export in 2016 bijdragen, zijn de agrarische producten voor 55% verantwoordelijk voor de handelsbalans. Wel nam het aandeel van agrarische producten in de totale handelsbalans 2% af, doordat de handelsbalans bij niet-agrarische goederen meer toeneemt dan bij agrarische goederen. De belangrijkste Nederlandse agrarische exportproducten in 2016 waren aardappelen, groenten en fruit (AGF), bereide producten voor menselijke consumptie (zoals bewerkt vlees, vis en groente), levende dieren en vlees, sierteeltproducten en zuivel en eieren.

Het agrarische handelsoverschot komt volledig tot stand uit de handel met EUlanden, want Nederland kent een handelstekort voor agrarische producten met niet-EU-landen. Het handelsoverschot met de EU-landen is in 2016 toegenomen (€ 2,8 mld.). Het handelstekort met niet-EU-landen is in 2016 toegenomen (€ 0,1 mld.) Naast een grote producent van agrarische producten is Nederland ook een grote verwerker en doorvoerhaven van agrarische producten. De wederuitvoer bedraagt in 2016 ruim een kwart van de Nederlandse exportwaarde van agrarische producten. Ontwikkelingen in andere delen van Europa of de wereld hebben grote invloed op de internationale handelspositie van Nederland. Met name het al dan niet slagen van oogsten heeft invloed op prijsvorming en daarmee op de exporten importwaarden en de handelsvolumes.

In de afbeelding staan de drie grootste agrarische exporteurs (boven) en de belangrijkste exportbestemmingen van deze landen (onder), 2015 Bron: UN-Comtrade, bewerking Wageningen Economic Research.