Uw partner voor onafhankelijk advies voor strategie en bedrijfsoverdracht!

Elk bedrijf heeft ontwikkeling en vernieuwing nodig

Datzelfde geldt voor u als ondernemer. Het is niet altijd eenvoudig om het dagelijkse ritme los te laten en eens goed in de spiegel te kijken. Zodat er ruimte ontstaat voor uzelf. Ruimte om de koers van uw bedrijf te herijken.

Zeker als het goed gaat met uw bedrijf is het verstandig om regelmatig vast te stellen of ontwikkeling en vernieuwing nog voldoende plaats vindt. Maar ook als u merkt dat het minder goed gaat helpt het om eens van een afstandje naar uw bedrijf te kijken.

Door zijn ervaring als sectorspecialist kan Jan van Beekhuizen met u uit de waan van de dag stappen en strategisch met u sparren. Jan is in staat om technische, financiële en economische aspecten te integreren. Hierdoor komen de ontwikkelingen op uw bedrijf scherp in beeld. Samen kan dan een vaste koers naar de toekomst worden uitgezet. Zo komt u weer uit op een plek die vertrouwd voelt.

Jan adviseert melkveehouders, is specialist op bedrijfsoverdracht en sparringpartner bij ondernemingen in de periferie van de landbouw. Jan is hierdoor in staat om ontwikkelingen in elke schakel van de keten naar uw eigen situatie te vertalen. Door continu de balans te zoeken tussen de praktijk, de emotie, de ratio, de kansen in de markt en het inzicht in de keten is de aanpak van Jan van Beekhuizen uniek.

De familie Holster is al een aantal jaren bezig om het bedrijf binnen het gezin over te dragen. Zoon Peter
Henk en Conny Hop hadden jaren geleden hun toekomst helemaal uitgestippeld. Henk nam melkveebedrijf van zijn ouders over en in
De scheepswerf van de familie Geertman is al generaties lang een familiebedrijf. Afgelopen januari was het moment voor René Geertman

“Inzicht in de gehele productie keten is een voorwaarde voor goede resultaten”

Diensten voor de melkveehouder

Door jarenlange ervaring in de melkveehouderij is Jan van Beekhuizen in staat om u in verschillende situaties te helpen. Op basis van zijn expertise kan hij u coachen, ondersteunen in financieel en strategisch advies en geeft hij workshops. Voor de verschillende facetten van uw bedrijf wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide netwerk in de agrarische sector. Zodat aan allerlei specifieke wensen wordt voldaan.

Door grote veranderingen in de melkveehouderij is financieel management onmisbaar geworden. Dit geldt voor perioden waarin de markt tegenzit en een onderneming moet zien te overleven. Maar ook voor perioden waarin de markt goed is. Hoe benut je de financiële middelen die over zijn dan op een verstandige manier? Samengevat is een goede liquiditeitsprognose onmisbaar geworden voor bedrijven die opereren in een markt die snel aan het veranderen is.

Vanuit zijn ervaring kan Jan u daarbij ondersteunen. Met zijn kennis en ervaring ontwikkelt u uitstekend financieel inzicht en kunt u uw bank en eventuele leveranciers goed uitleggen hoe u ervoor staat. Dit is belangrijk om de juiste verwachtingen bij die zakenpartners te scheppen.

Hoe maak je een goed strategisch plan? De meeste plannen hebben wel een kloppende financiële onderbouwing, maar daar begint een goed plan niet. Er is veel onzekerheid in de sector. Daarom is het goed om eerst te kijken hoe u als ondernemer in elkaar zit en vervolgens te onderzoeken welke mogelijkheden de locatie van uw bedrijf biedt. De realisatie van een plan afhankelijk van de bedrijfsmogelijkheden, uw eigen competenties en de manier waarop u die weet te benutten. Het belangrijkste is wat u als ondernemer en als mens wilt bereiken. Daar begint perspectief! Mijn aanpak begint met het het bepalen van deze factoren. Samen vertalen we dit naar een duidelijke strategie voor uw bedrijf, die we volgens een planmatige aanpak uitvoeren.

Werkwijze

Om daadwerkelijk iets voor elkaar te kunnen betekenen moet je elkaar leren kennen. Voordat we aan de slag gaan hebben we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek van ongeveer een uur. Na een geslaagde kennismaking stellen we samen de verwachtingen en doelstellingen vast. Daarna volgt een planmatige aanpak:

Locatie: welke mogelijkheden en bedreigen bieden de locatie waar het bedrijf gevestigd is.

Overzicht: Op basis van de cijfers over de laatste twee jaar en een inventarisatie van uw bedrijf, stellen we vast hoe uw onderneming ervoor staat.

Ruimte creëren: Om stappen te kunnen zetten is er ruimte nodig. Dit kan financiële ruimte zijn, maar ook ruimte in uw hoofd. Samen bepalen we hoe die ruimte er kan komen.

Dromen: Vervolgens bespreken we met alle betrokkenen wat hun wensen zijn, zowel bedrijfsmatig als privé. Laat uw gedachten de vrije loop en durf te dromen!

Strategie: Dan wordt de strategie bepaald op basis van de wensen, de aanwezige competenties bij u als ondernemer(s) en de mogelijkheden vanuit de markt, het bedrijf en de omgeving.

Aanpak: Gezamenlijk komen we tot een planmatige aanpak om die strategie uit te voeren. Hierbij zullen we regelmatig sparren en wordt ondersteuning gegeven door middel van coaching en financieel inzicht.

Jan is in staat om technische verbeteringen en mogelijkheden te vertalen naar de financiële resultaten op het melkveebedrijf. Dit kan zowel in studieclub verband als vanuit bijvoorbeeld een zuivelorganisatie. In de melkveehouderij is er veel aandacht voor diverse technische aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast dienen melkveehouders cursussen te volgen om aan de doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen te voldoen. Maar wat levert dit op voor de individuele melkveehouder? Juist de financiële vertaalslag stimuleert actief bij te dragen aan verdere verduurzaming.

Jan kan technische adviezen van vertegenwoordigers of productspecialisten vertalen naar financiële resultaten. Dit kan door regelmatig workshops te organiseren voor medewerkers. De adviezen kunnen zo leiden tot rechtstreeks financieel voordeel voor uw bedrijf; maar ook voor uw klanten.

“Een realistische visie welke leidt naar actie”

Bedrijfsovername

Voor een succesvolle overname van een familiebedrijf is oprecht wederzijds vertrouwen nodig. Mijn aanpak is er op gericht om dit wederzijds vertrouwen te laten groeien.

De overdrager moet het vertrouwen geven aan de opvolger, welke het ondernemerschap waar gaat maken. De opvolger moet het vertrouwen geven aan de overdrager, die de bedrijfsvoering en strategie daadwerkelijk los gaat laten.

Om dit noodzakelijke vertrouwen te laten groeien is een uniek stappenplan ontwikkeld. Het resultaat van een geslaagde bedrijfsovername is dat de opvolger in goede harmonie met de overdrager en de verdere omgeving, het bedrijf op een gezonde wijze kan voortzetten. Het stappenplan is hier een uniek hulpmiddel bij.

Wilt u uw bedrijf succesvol overdragen en de familierelaties goed houden? Neem dan contact op om het overnameproces goed en georganiseerd te laten verlopen.

“Versimpelen is geen doel op zich, beter sturen is dat wel”

Project- en ketenmanagement

In de afgelopen jaren heeft Jan van Beekhuizen inzicht gekregen in allerlei facetten van de zuivelketen. Dit betreft de grotere onderdelen als de mondiale zuivelstromen gerelateerd aan lokale consumptie en productie. Dit geld ook voor kleinere ketens als de kaasindustrie. Daarnaast heeft hij uitgebreide (internationale) ervaring in diverse ketens op zowel regionaal, landelijk als mondiaal niveau. Zo is de tarweketen in Ethiopië en de zuivelindustrie in Colombia in kaart gebracht.

Bij de Rabobank heeft Jan diverse projecten opgezet en succesvol afgerond. Die ervaring gebruikt hij nu bij projectmanagement op het gebied van kennis, strategie en bedrijfsvoering.

“Met de voeten in de klei
een spiegel voorhouden”

Wie is Jan van Beekhuizen

Van Beekhuizen Consultancy is opgericht door Jan van Beekhuizen. Jan is opgegroeid op een melkveebedrijf in de Kop van Overijssel en is zijn hele leven al actief in de agrarische sector. Hij heeft zo de mooie kanten, maar ook de knelpunten van het familiebedrijf heel bewust meegekregen.
Na de CAH in Dronten heeft Jan vanaf 1996 gewerkt als vertegenwoordiger in veevoer. Hier heeft hij veel praktische ervaring opgedaan t.a.v. voeding van vee en de teelt van voedergewassen.
In 2001 maakte Jan de overstap naar de Rabobank. Daar heeft hij ruime ervaring opgedaan als strategisch gesprekspartner voor agrarische ondernemers.

In 2008 werd Jan Sectormanager Veehouderij bij Rabobank Nederland. In deze functie heeft hij inzicht gekregen in diverse aspecten van het agrarisch ondernemerschap, productieketens en strategisch management voor grote en kleine ondernemingen. Zijn expertise strekt zich uit van het gebied van bedrijfsoverdracht tot aan de multifunctionele landbouw, en alles wat daar bij komt kijken.
Juist deze combinatie maakt Jan in staat om oplossingen voor ondernemers  te vinden vanuit een breed gezichtsveld, met de overtuiging dat de te volgen koers dicht bij de waarden en competenties van de ondernemers of medewerkers moet liggen. Zijn kernwaarden  hierbij zijn: open, recht door zee en onafhankelijk.

Contact

Jan van Beekhuizen

Heetveld 53
8326 BH Sint Jansklooster

+316 22 30 84 29
jan@vanbeekhuizenconsultancy.com
www.vanbeekhuizenconsultancy.com

Blijf op de hoogte

    

Lees onze algemene voorwaarde

Fout: Contact formulier niet gevonden.