28 09, 2022

Van een ingewikkeld proces naar een soepele bedrijfsoverdracht

De familie Holster is al een aantal jaren bezig om het bedrijf binnen het gezin over te dragen. Zoon Peter wil graag het ouderlijk akkerbouwbedrijf voortzetten. Peter is toe aan de volgende stap. Na al die jaren breekt het moment aan dat de overname geregeld moet worden. De gesprekken hierover verlopen wat stroef. Het contact [...]

19 03, 2021

Hoe maak je de keuze die je niet wilt maken?

Henk en Conny Hop hadden jaren geleden hun toekomst helemaal uitgestippeld. Henk nam melkveebedrijf van zijn ouders over en in de eerste jaren bleef Conny elders werken, om zo samen een goed inkomen te hebben om van te leven. Na een aantal jaren zou Conny haar eigen bedrijfstak bij het bedrijf opzetten. Echter, zoals vaker [...]

3 07, 2018

Geslaagde bedrijfsovername Scheepswerf Geertman

De scheepswerf van de familie Geertman is al generaties lang een familiebedrijf. Afgelopen januari was het moment voor René Geertman om de scheepswerf binnen de familie voort te gaan zetten. Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader Marten Geertman en de neef van zijn vader Jan Geertman, welke tot dat moment samen de eigenaren [...]

11 10, 2017

Bedrijfsoverdracht succesvol laten verlopen

Vertrouwen is de basis voor een goede bedrijfsoverdracht. Vertrouwen in het ondernemerschap en capaciteiten van de opvolger, maar ook vertrouwen in het kunnen loslaten door de overdrager.  Dit is best ingewikkeld daarom heeft Jan van Beekhuizen samen met De Boer cs een stappenplan bedrijfsoverdracht ontwikkeld. In dit stappenplan wordt continu de afweging gemaakt tussen emotie [...]