Henk en Conny Hop hadden jaren geleden hun toekomst helemaal uitgestippeld. Henk nam melkveebedrijf van zijn ouders over en in de eerste jaren bleef Conny elders werken, om zo samen een goed inkomen te hebben om van te leven. Na een aantal jaren zou Conny haar eigen bedrijfstak bij het bedrijf opzetten. Echter, zoals vaker in het leven, liep het anders. Samen met Jan van Beekhuizen is een besluit genomen welke vooraf niet voorzien was.

In 2011 is het bedrijf over genomen van de ouders van Henk. Maar er moest wat gebeuren. Plannen zijn gemaakt om het melkveebedrijf uit te breiden, zodat de productiefactoren, grond, arbeid en kapitaal, goed op elkaar afgestemd werden. Doordat het vergunning traject ernstig vertraagd werd door dwarsliggende buren, was pas op 2 juli 2015 de staluitbreiding klaar. Net te laat dus! De overheid stelde vanaf die datum dat uitbreiding van de melkveehouderij alleen kon door aankoop van fosfaatrechten. Echter deze investering was financieel niet meer mogelijk…….

Om inzicht te krijgen in een nieuw toekomstperspectief zocht Henk steun bij een onafhankelijke adviseur. Jan van Beekhuizen werd gebeld, hij heeft immers ervaring met moeizame bancaire trajecten. Vele gesprekken zijn gevoerd. Met banken, de accountant, projectontwikkelaars, overheden. Jan was daar vaak bij. Niet om het uit te leggen, dat kon Henk prima zelf. Wel om mee te luisteren, kritische vragen te stellen en Henk te helpen om de mogelijkheden helder te krijgen. Nieuwe plannen zijn gemaakt en in de prullenbak gegooid, uit de prullenbak gehaald en weer door ontwikkeld. Steeds bleek het te overbruggen financiële gat te groot. Daarnaast is het belangrijk, wanneer je een nieuwe weg in wilt slaan, iets te doen wat echt bij je past. Henk had twijfels.

Jan van Beekhuizen heeft Henk regelmatig de spiegel voor gehouden. Wat wil je nu echt! Henk stelde de vraag: “Moet ik stoppen? Wat zou jij doen?” Jan legde die vraag steeds terug:  “Jij moet dat besluit zelf nemen”. Maar wel in gesprek blijvend en steunend om tot een goede afweging te komen.

Uiteindelijk heeft Henk de keuze gemaakt om te stoppen met zijn melkveebedrijf en het bedrijf te verkopen. Dit is de keuze die je niet wil maken. Daarvoor neem je het bedrijf niet over! Het was dan ook een moeilijk proces. Hoe vertel je dit aan je ouders en de omgeving? Hoe wordt hierop gereageerd? Wie wordt de nieuwe eigenaar. Terugkijkend is dit goed verlopen en is inmiddels alles op zijn plaats gekomen. Daarbij zijn Henk en Conny blij met de steun en adviezen welke ze vanuit Van Beekhuizen Consultancy hebben ervaren.