De familie Holster is al een aantal jaren bezig om het bedrijf binnen het gezin over te dragen. Zoon Peter wil graag het ouderlijk akkerbouwbedrijf voortzetten. Peter is toe aan de volgende stap. Na al die jaren breekt het moment aan dat de overname geregeld moet worden. De gesprekken hierover verlopen wat stroef. Het contact met de accountant is goed en hij vervult zijn rol prima. Maar desondanks komt het proces niet verder. Het meenemen en bespreken van de ‘zachte kant’ omtrent bedrijfsoverdracht is in de agrarische sector lang niet altijd vanzelfsprekend. Toch besluit Peter om een onafhankelijke coach in te schakelen. Hij belt met Jan van Beekhuizen.

Het inschakelen van een onafhankelijke coach blijkt een goede zet! Jan van Beekhuizen zorgt er voor dat het gesprek over de bedrijfsoverdracht weer soepel verloopt. Door als onafhankelijk persoon, met een open blik en zonder enige historie deel te nemen aan het gesprek, ontstaat er een open sfeer. Jan van Beekhuizen kenmerkt zich door in gesprek te gaan met alle betrokkenen. In eerste instantie met de ouders en Peter zelf. Later ook met de zussen van Peter.

Doordat Jan van Beekhuizen met iedereen individueel in gesprek gaat, ontstaat er een vertrouwde sfeer. Hierdoor wordt er veel meer op tafel gelegd dan voor het contact met Jan van Beekhuizen. Door deze vertrouwde sfeer ervaart iedereen de ruimte om ook in het gesprek met elkaar gevoeligheden te delen. Gevoelige onderwerpen die jaren geleden eens zijn gezegd, bleken heel anders te zijn geïnterpreteerd. Uitspraken uit het verleden zijn onbedoeld een eigen leven gaan leiden. Door dit naar elkaar uit te spreken, ontstaat er onderling vertrouwen. Dit vertrouwen is een onmisbare bouwsteen om samen de volgende stap te zetten.

De familie Holster is een heel warm gezin. Ze zijn erg voorzichtig en respectvol naar elkaar. Dit resulteert er in dat soms niet alle gevoeligheden worden gedeeld. Jan van Beekhuizen is, als onafhankelijke coach, in staat om juist deze gevoeligheden bespreekbaar te maken. Peter krijgt nu de ruimte om het bedrijf over te nemen. Maar wat nog belangrijker is: hij krijgt het vertrouwen van zijn familie om zijn plannen waar te maken! Zonder onderling vertrouwen kom je geen stap verder.

Naast het bespreekbaar maken van de ‘zachte kant’ van bedrijfsoverdracht, heeft Jan van Beekhuizen ook de capaciteiten om de financiële kant te bespreken. Het overdragen van onroerend goed en daarmee het familiekapitaal is ingewikkeld. Hoe maak je goede afspraken met elkaar? Hoe blijven we elkaar vertrouwen? Hoe borg je dit naar tevredenheid voor iedereen naar de toekomst toe? Ingewikkelde, complexe vragen. Jan van Beekhuizen heeft de familie Holster een aantal handvaten aangereikt. Door goed te luisteren naar alle betrokkenen, kon Jan van Beekhuizen de juiste handvaten aanbieden. Het resultaat is dat het gezin nu in staat is om mede vanuit die handvaten zelf tot een goede oplossing te komen.

Door de begeleiding en onafhankelijke coaching van Jan van Beekhuizen is de familie Holster nu in staat op eigen benen te staan en toekomstige uitdagingen te tackelen. Samen vanuit onderling vertrouwen; een onmisbare bouwsteen in het bedrijfsoverdracht proces.

De familie Holster heeft het proces van bedrijfsoverdracht inmiddels achter de rug. Iedereen heeft een eigen plek gevonden. Zowel binnen het gezin, het familiebedrijf en fysiek op een plek om te wonen.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]