De scheepswerf van de familie Geertman is al generaties lang een familiebedrijf. Afgelopen januari was het moment voor René Geertman om de scheepswerf binnen de familie voort te gaan zetten. Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader Marten Geertman en de neef van zijn vader Jan Geertman, welke tot dat moment samen de eigenaren waren. De overname was gecompliceerd, omdat zowel Marten als Jan nog enige tijd werkzaam blijven in het bedrijf. Goede communicatie en een goede taakverdeling zijn van belang om een stevige basis te leggen voor de werkwijze in de komende jaren.

Door gebruik te maken van het stappenplan bedrijfsoverdracht heeft op een procesmatige wijze de overdracht plaats gevonden. Hierbij is continu oog geweest voor de persoonlijke belangen. De historische ontwikkeling is in beeld gebracht om goed te begrijpen waar het bedrijf nu staat en welke basis er is voor de toekomst. Vervolgens is door middel van individuele gesprekken met de belanghebbenden vorm gegeven aan de toekomstige samenwerking. Hierbij was het uitgangspunt dat de voormalige eigenaren in hun kracht komen te staan. Hierdoor kunnen ze in de komende periode minder gaan werken, maar wel die werkzaamheden doen welke goed bij hun past. Hierdoor blijft de motivatie goed en is de kans kleiner dat ze René belemmeren in zijn visie op de ontwikkeling van de scheepswerf.

Daarnaast is besproken in welke richting de scheepswerf volgens René moet gaan ontwikkelen. Daarbij heeft René een assessment gedaan, zodat hij weet waar zijn kracht en zijn aandachtspunten liggen. Op basis van die gesprekken, de huidige situatie, het assessment en de financiële mogelijkheden is een werkorganisatie ontstaan welke uitstekend bij René past. Dit is een goede basis voor de toekomstige ontwikkeling van Scheepswerf Geertman.

“De afgelopen periode heb ik intensieve gesprekken gehad met Jan van Beekhuizen. Uiteraard wist ik zelf goed wat ik wilde, maar door deze begeleiding kon ik dit sterker overbrengen naar mijn partners. Daarnaast kreeg ik zelf nog scherper voor ogen hoe ik dit ging doen”, aldus René Geertman. “Ik ben blij dat we duidelijke werkafspraken hebben en dat ik nu die werkzaamheden doe welke goed bij me passen. Daarnaast heb ik de tijd om te groeien in mijn ontwikkeling als eindverantwoordelijke, zonder dat ik teveel nadruk hoef te leggen op het feit dat ik nu de directeur ben”.