Vertrouwen is de basis voor een goede bedrijfsoverdracht. Vertrouwen in het ondernemerschap en capaciteiten van de opvolger, maar ook vertrouwen in het kunnen loslaten door de overdrager.  Dit is best ingewikkeld daarom heeft Jan van Beekhuizen samen met De Boer cs een stappenplan bedrijfsoverdracht ontwikkeld. In dit stappenplan wordt continu de afweging gemaakt tussen emotie en ratio. Waarbij de positie van de opvolger en de overdrager een duidelijke eigen plaats in dit proces krijgt.

Het stappenplan gaat uit van de situatie van vandaag, verklaart vanuit het verleden, om vervolgens de stap naar de toekomst te kunnen maken. Uiteindelijk moet de  opvolger alle ruimte krijgen om het bedrijf zo te ontwikkelen dat het bedrijf uitstekend bij deze ondernemer past. Dit kan alleen als er met voldoende respect naar het huidige bedrijf wordt gekeken. Waarbij de overdrager, die dit bedrijf heeft opgebouwd, leert de eigen strategie los te laten zoals zijn voorganger dit ook ooit heeft gedaan.

De nieuwe strategie moet immers de strategie zijn van de opvolger. Dit mag best het doortrekken van de strategie vanuit het verleden zijn, maar alleen als dit oprecht bij de opvolger past. Het kan ook een volledig nieuwe weg zijn, welke beter bij de nieuwe generatie past.

Door op deze wijze het proces van bedrijfsoverdracht aan te pakken wordt de kans van slagen van een bedrijfsoverdracht binnen de familie vergroot. Met als beoogd resultaat dat ouders altijd welkom blijven op het bedrijf en in het gezin dat hun plek heeft overgenomen.

Wanneer het overname proces op uw bedrijf moeizaam verloopt, of wanneer u dat juist wilt voorkomen, kunt u via de site contact zoeken met Jan van Beekhuizen. Hij neemt dan contact met u op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.