3 07, 2018

Geslaagde bedrijfsovername Scheepswerf Geertman

De scheepswerf van de familie Geertman is al generaties lang een familiebedrijf. Afgelopen januari was het moment voor René Geertman om de scheepswerf binnen de familie voort te gaan zetten. Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader Marten Geertman en de neef van zijn vader Jan Geertman, welke tot dat moment samen de eigenaren [...]

11 10, 2017

Bedrijfsoverdracht succesvol laten verlopen

Vertrouwen is de basis voor een goede bedrijfsoverdracht. Vertrouwen in het ondernemerschap en capaciteiten van de opvolger, maar ook vertrouwen in het kunnen loslaten door de overdrager.  Dit is best ingewikkeld daarom heeft Jan van Beekhuizen samen met De Boer cs een stappenplan bedrijfsoverdracht ontwikkeld. In dit stappenplan wordt continu de afweging gemaakt tussen emotie [...]

30 03, 2017

Het belang van de Agrarische export van Nederland blijft groot

In 2016 is het handelsoverschot van de agrarische producten verder toegenomen. Uit ramingen van het CBS blijkt dat de Nederlandse agrarische export, inclusief wederuitvoer, in 2016 stijgt met 4,4% naar € 85 mld. Zowel de uitvoer van Nederlandse makelij als de wederuitvoer door verwerking van geïmporteerde agrarische producten namen toe. Het aandeel van Duitsland in [...]

5 01, 2017

Weidegang neemt toe; verplichting noodzakelijk?

Het aandeel melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in het onlangs beëindigde weideseizoen net als vorig jaar licht toegenomen. Mede doordat er meer dan 300 melkveehouders in 2016 overschakelden naar weidegang. 78,9 procent van de melkveebedrijven paste in 2016 een vorm van weidegang toe. Dat is 0,6 procent meer dan in het vorige weideseizoen. [...]